Od 2017 roku Fundacja jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu, że zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani i spełniamy określone kryteria, możemy świadczyć profesjonalne usługi doradcze i szkoleniowe, w tym dofinansowane oraz usługi w zakresie wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO, które mogą być sfinansowane ze środków publicznych do wysokości nawet 85%.

Zapraszamy do naszych usług w  BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=16622