O nas

Transport towarów ładunków do Rosji Moskwy Ukrainy Białorusi – Unia Celna.

Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu powstała w 2015 roku z inicjatywy Tomasza Wróblewskiego i stanowi kontynuację oraz rozszerzenie działalności firmy TW Consulting, założonej w 2007 roku.

Fundacja od początku swojej działalności pomaga wykorzystywać przedsiębiorcom szanse jakie stwarza specyfika współczesnego rynku.

Wiemy jak duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa ma poszerzanie obszarów działalności, dlatego też wspieramy zarówno nowe, jak i istniejące od lat firmy w poszukiwaniu nowych rynków zbytu.

Pomagamy polskim firmom w nawiązaniu owocnej współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Wszystkie działania opieramy na szczegółowym badaniu rynku i analizie konkurencji. Pomagamy w zaistnieniu na rynkach zagranicznych poprzez organizację wyjazdów na targi zagraniczne. Ułatwiamy eksport do krajów Unii Celnej (Rosja-Białoruś-Kazachstan), wykorzystując nasze liczne kontakty i pomagając w certyfikacji produkcji.

W 2017 roku rozpoczęliśmy procedurę wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie:

  • kompleksowego przygotowania firm do certyfikacji systemów zarządzania,
  • zarządzania i organizacji działań MŚP na rynkach krajowych i zagranicznych.
  • organizacja i realizacja szkoleń otwartych i zamkniętych.

Zakończoną wydaniem certyfikatu ISO.

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH:

  • Certyfikacja produkcji: Unia Celna (Rosja, Białoruś, Kazachstan) i Ukraina
  • Przedstawicielstwo w Moskwie
  • Analizy, badania i raporty z rynku
  • Opracowania
  • Kompleksowa obsługa targów zagranicznych