FUNDACJA ŁÓDZKI INKUBATOR INNOWACJI I EKSPORTU

REGON: 362611246,
NIP: 9471985796

Adres: ul. Duńska 21
91-204 Łódź

Tel: +48 604640405

info@lodzki-inkubator.pl