Łatwy szybki transport na Wschód - Rosja, Moskwa, Ukraina, Białoruś Unia Celna

Wspieramy działalność transportową polskich firm na rynkach zagranicznych!

Dostawa ładunków towarów przewozy drobnicowe Unia Celna Kazachstan

Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu pomaga polskim firmom w nawiązaniu owocnej współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Wszystkie działania opieramy na szczegółowym badaniu rynku i analizie konkurencji. Pomagamy w zaistnieniu na rynkach zagranicznych poprzez organizację wyjazdów na targi zagraniczne. Ułatwiamy eksport do krajów Unii Celnej (Rosja-Białoruś-Kazachstan), wykorzystując nasze liczne kontakty i pomagając w certyfikacji produkcji.

 

Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu jest członkiem Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Jakość naszych usług potwierdzona jest certyfikatem ISO

0001